Kết quả tìm kiếm của "Nguyễn Tăng Bính"

Sản phẩm đầu ra của dự án là cà tím, đậu bắp, măng tây và các loại đậu. Đồng thời, xây dựng nhà máy chế biến xuất khẩu công suất 10.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 294 tỷ đồng.

Đây là dự án điện mặt trời thứ 2 tại Quảng Ngãi được khánh thành, kịp thời phát điện và hòa lưới quốc gia trước 30/6 và được hưởng chính sách ưu đãi giá của Chính phủ. Trước đó là dự án điện mặt trời Đức Minh của Thiên Tân Group cũng được khánh thành và đưa vào vận hành, khai thác.